V pondělí 13. prosince 2010 se uskuteční v místnosti Osadního výboru Suchdol druhé zasedání zastupitelstva obce Vavřinec od říjnových voleb.

Mimo jiné se bude řešit rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2011, složení Finančního, Kontrolního a Osadních výborů, výše odměn členům zastupitelstva a taky výše poplatku za popelnici pro rok 2011. Program je tedy velmi zajímavý a nabitý a tak se určitě hodí se v Suchdole alespoň na chvíli zastavit.

Program

  1. Zahájení
  2. Zpráva z jednání Rady obce Vavřinec
  3. Obecně závazná vyhláška o odpadech na rok 2011
  4. Rozpočtové provizorium na I. Q 2011
  5. Zřízení Finančního, Kontrolního a Osadních výborů
  6. Schválení výše měsíčních odměn neuvolněných členům Zastupitelstva obce
  7. Různé
  8. Usnesení
  9. Závěr

Souvislosti