Takhle nějak se po našem říká poplatku za likvidaci komunálního odpadu nebo jak se to vlastně jmenuje. Po vavřinecky se dycky ptáme, kolik platíte za popelnicu…Pro letošní a myslím že i minulý rok to bylo 400,- Kč. Pro příští rok to ve Vavřinci bude 420 Kč,-. Tak to totiž odsouhlasilo zastupitelstvo na svém pondělním zasedání.

Takhle se poplatek za popelnice jmenuje:

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na zastupitelstvu se mimo odpadů řešilo složení jednotlivých komisí, osadních výborů i výši odměn členů zastupitelstva.

Informace mám tentokrát pouze zprostředkovaně, protože jsem ležel s virózou v posteli.

Souvislosti