Myslím že to Jan Řezáč ve svém spotu Vysolké Školy lžou celkem trefil. Se spoustou jeho názorů v tomto směru souhlasím. Mám pár kamarádů a známých, kteří vysokou absolvovali a z toho co by mě měli umět umí hodně málo.

Nebo je snad normální, že já jako vyučený truhlář mám lepší znalosti HTML a CSS než člověk co z tohoto složí na vysoké škole zkoušku? A příkladů bych našel mnohem, mnohem více.

Lidi chodí na výšku kvůli titulu, který je společností vyžadován. Ostatně o vyžadování třeba středoškolského vzdělání na trhu práce by se dalo mluvit ještě dlouho. Pokud nemáte školu, je pro vás velmi těžké přesvědčit zaměstnavatele, že nejste úplně hloupí…

Souvislosti